Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác quản lý, khai thác vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra các công trình xây dựng trên đảo Thẻ Vàng, Vân Đồn. Ảnh: Hồng Nhung
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra các công trình xây dựng trên đảo Thẻ Vàng, Vân Đồn. Ảnh: Hồng Nhung
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra các công trình xây dựng trên đảo Thẻ Vàng, Vân Đồn. Ảnh: Hồng Nhung
Lên top