Bí mật kinh hoàng trong một đường dây buôn xác người ở Mỹ

Ông trùm buôn tử thi mang mầm bệnh Arthur Rathburn (ảnh chụp năm 1988).
Ông trùm buôn tử thi mang mầm bệnh Arthur Rathburn (ảnh chụp năm 1988).
Ông trùm buôn tử thi mang mầm bệnh Arthur Rathburn (ảnh chụp năm 1988).