Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bí mật kinh hoàng trong một đường dây buôn xác người ở Mỹ

Ông trùm buôn tử thi mang mầm bệnh Arthur Rathburn (ảnh chụp năm 1988).
Ông trùm buôn tử thi mang mầm bệnh Arthur Rathburn (ảnh chụp năm 1988).