Bi kịch từ những vụ trọng án gia đình

Bị cáo Lê Văn Thạo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Bị cáo Lê Văn Thạo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Bị cáo Lê Văn Thạo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Lên top