Bi kịch sau cơn ghen mù quáng

Bị cáo Hoàng Tiến Ninh tại phiên tòa. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Hoàng Tiến Ninh tại phiên tòa. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Hoàng Tiến Ninh tại phiên tòa. Ảnh: V.Dũng.
Lên top