Bi kịch của những mối tình già vụng trộm

Gần 70 tuổi, bị can Trần Đình Thắng phải lĩnh án chung thân về tội giết “vợ hờ”. 
Ảnh: Tiến Đoàn
Gần 70 tuổi, bị can Trần Đình Thắng phải lĩnh án chung thân về tội giết “vợ hờ”. Ảnh: Tiến Đoàn
Gần 70 tuổi, bị can Trần Đình Thắng phải lĩnh án chung thân về tội giết “vợ hờ”. Ảnh: Tiến Đoàn
Lên top