Bệnh viện vệ tinh: “Cứu tinh” của người bệnh tuyến dưới

Các BS bệnh viện E về các bệnh viện vệ tinh khám cho bệnh nhân và chuyển giao kỹ thuật (Ảnh: Thanh Xuân)
Các BS bệnh viện E về các bệnh viện vệ tinh khám cho bệnh nhân và chuyển giao kỹ thuật (Ảnh: Thanh Xuân)
Các BS bệnh viện E về các bệnh viện vệ tinh khám cho bệnh nhân và chuyển giao kỹ thuật (Ảnh: Thanh Xuân)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top