Bệnh viện Quân y 103: Cứu sống ca bệnh hiếm gặp trên thế giới

Niềm vui của bệnh nhân Phùng Thị T và bệnh nhân Lưu Văn V sau khi đặt stent có màng bọc động mạch thân tạng thành công.
Niềm vui của bệnh nhân Phùng Thị T và bệnh nhân Lưu Văn V sau khi đặt stent có màng bọc động mạch thân tạng thành công.
Niềm vui của bệnh nhân Phùng Thị T và bệnh nhân Lưu Văn V sau khi đặt stent có màng bọc động mạch thân tạng thành công.
Lên top