Bệnh “bạo hành nhân viên y tế” nhờn thuốc

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội (ảnh cắt từ clip).
Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội (ảnh cắt từ clip).