Báu vật kim sách triều Nguyễn

Kim sách bằng vàng chế tác năm Gia Long thứ nhất (1802). 
Hoàng đế Gia Long ca tụng công đức và tấn tôn thân mẫu là quốc mẫu vương thái phi Nguyễn Thị Hoàn làm vương thái hậu. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Kim sách bằng vàng chế tác năm Gia Long thứ nhất (1802). Hoàng đế Gia Long ca tụng công đức và tấn tôn thân mẫu là quốc mẫu vương thái phi Nguyễn Thị Hoàn làm vương thái hậu. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Kim sách bằng vàng chế tác năm Gia Long thứ nhất (1802). Hoàng đế Gia Long ca tụng công đức và tấn tôn thân mẫu là quốc mẫu vương thái phi Nguyễn Thị Hoàn làm vương thái hậu. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top