“Bát danh hương” tỉnh Quảng Bình: Xứng đáng cho một tour du lịch thú vị

Núi ở làng Lệ Sơn. Ảnh: Nguồn Dân Lệ Sơn ở phương Nam.
Núi ở làng Lệ Sơn. Ảnh: Nguồn Dân Lệ Sơn ở phương Nam.
Núi ở làng Lệ Sơn. Ảnh: Nguồn Dân Lệ Sơn ở phương Nam.
Lên top