Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo vệ tác quyền âm nhạc: “Mở cửa” để biết “sốt ruột”

Nhạc sĩ Phó Đức Phương có những phút giây hiếm hoi thưởng trà Ô Long Thiên Đỉnh để tĩnh tâm, cân bằng lại chính mình sau những giờ phút căng thẳng đau đầu với số má, kế hoạch của VCPMC.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương có những phút giây hiếm hoi thưởng trà Ô Long Thiên Đỉnh để tĩnh tâm, cân bằng lại chính mình sau những giờ phút căng thẳng đau đầu với số má, kế hoạch của VCPMC.