Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bảo tồn sâm ở miền tây xứ Nghệ

Cây sâm được bảo tồn trong trang trại ở Mường Lống.
Cây sâm được bảo tồn trong trang trại ở Mường Lống.