Bao giờ du khách có chỗ tiêu tiền ở Ramsar Đất Mũi?

Khách du lịch chụp ảnh kỷ niệm tại tiểu cảnh pano mang hình tượng con tàu 
ở Đất Mũi Cà Mau. Ảnh: Hưng Thơ.
Khách du lịch chụp ảnh kỷ niệm tại tiểu cảnh pano mang hình tượng con tàu ở Đất Mũi Cà Mau. Ảnh: Hưng Thơ.
Khách du lịch chụp ảnh kỷ niệm tại tiểu cảnh pano mang hình tượng con tàu ở Đất Mũi Cà Mau. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top