Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Báo động tình trạng người Việt mắc tật khúc xạ

Cần nhận biết về tật khúc xạ để giúp cho con có đôi mắt sáng khỏe (ảnh minh họa nguồn: hellobacsi.com).
Cần nhận biết về tật khúc xạ để giúp cho con có đôi mắt sáng khỏe (ảnh minh họa nguồn: hellobacsi.com).