Báo động gia tăng ngộ độc ma túy tổng hợp

Cho đến nay chưa có thuốc cai nghiện Amphetamine.
Cho đến nay chưa có thuốc cai nghiện Amphetamine.