Bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trong y tế

Đặt khung định vị bệnh nhân xạ phẫu gamma knife. Ảnh: BV Bạch Mai cung cấp
Đặt khung định vị bệnh nhân xạ phẫu gamma knife. Ảnh: BV Bạch Mai cung cấp
Đặt khung định vị bệnh nhân xạ phẫu gamma knife. Ảnh: BV Bạch Mai cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top