Bàng Côn Đảo - Người đứng gác giữa địa ngục, thiên đường

Cây bàng hơn 150 năm tuổi là chứng nhân của thời kỳ địa ngục trần gian mà người Việt Nam phải chịu trong quá khứ.
Cây bàng hơn 150 năm tuổi là chứng nhân của thời kỳ địa ngục trần gian mà người Việt Nam phải chịu trong quá khứ.
Cây bàng hơn 150 năm tuổi là chứng nhân của thời kỳ địa ngục trần gian mà người Việt Nam phải chịu trong quá khứ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM