Bản thơm Ngọc Chiến

Một góc bản Mường Chiến với những ngôi nhà lợp mái bằng gỗ pơ mu không cong vênh, không mối mọt. Nằm ở giữa hai con đèo Sam Síp và Khau Phạ đã hình thành nên vùng tiểu khí hậu Ngọc Chiến hoa trái quanh năm.
Một góc bản Mường Chiến với những ngôi nhà lợp mái bằng gỗ pơ mu không cong vênh, không mối mọt. Nằm ở giữa hai con đèo Sam Síp và Khau Phạ đã hình thành nên vùng tiểu khí hậu Ngọc Chiến hoa trái quanh năm.
Một góc bản Mường Chiến với những ngôi nhà lợp mái bằng gỗ pơ mu không cong vênh, không mối mọt. Nằm ở giữa hai con đèo Sam Síp và Khau Phạ đã hình thành nên vùng tiểu khí hậu Ngọc Chiến hoa trái quanh năm.
Lên top