Bắn pháo hiệu vào hành vi làm loạn

Vết thương của chị Huyền do pháo sáng gây nên.
Vết thương của chị Huyền do pháo sáng gây nên.
Vết thương của chị Huyền do pháo sáng gây nên.
Lên top