Bài thơ “Vịnh trâu già” - Tài năng và khí tiết của thi sĩ Nguyễn Khuyến

Thả diều. Ảnh: Trịnh Sinh
Thả diều. Ảnh: Trịnh Sinh
Thả diều. Ảnh: Trịnh Sinh
Lên top