sâm trên lãnh thổ Việt Nam

Bài cuối: Trồng sâm ở thượng nguồn sông Đà

Tiến sĩ Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu 
(thứ hai, phải sang) - và các quan khách nghe Viện Nghiên cứu Lâm sinh trình bày về cây Sâm Lai Châu. Ảnh: TTXVN
Tiến sĩ Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu (thứ hai, phải sang) - và các quan khách nghe Viện Nghiên cứu Lâm sinh trình bày về cây Sâm Lai Châu. Ảnh: TTXVN
Tiến sĩ Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu (thứ hai, phải sang) - và các quan khách nghe Viện Nghiên cứu Lâm sinh trình bày về cây Sâm Lai Châu. Ảnh: TTXVN
Lên top