Bài 2: Cạnh tranh công nghệ và kinh nghiệm cho Việt Nam

Cần tăng cường chuyển giao công nghệ và thương mại hóa, tăng lợi tức đầu tư cho R&D. Ảnh: ĐT
Cần tăng cường chuyển giao công nghệ và thương mại hóa, tăng lợi tức đầu tư cho R&D. Ảnh: ĐT
Cần tăng cường chuyển giao công nghệ và thương mại hóa, tăng lợi tức đầu tư cho R&D. Ảnh: ĐT
Lên top