Bài 1: Cạnh tranh công nghệ từ các nước trên thế giới với Mỹ

Đẩy mạnh đầu tư, phát triển KHCN nhằm ứng dụng thành tựu vào sản xuất. Ảnh: ĐT
Đẩy mạnh đầu tư, phát triển KHCN nhằm ứng dụng thành tựu vào sản xuất. Ảnh: ĐT
Đẩy mạnh đầu tư, phát triển KHCN nhằm ứng dụng thành tựu vào sản xuất. Ảnh: ĐT
Lên top