Bách Thanh ở tận thung sâu

Bức họa “Thiếu nữ và chim bách thanh” có xuất xứ Hàn Quốc. 
Nguồn: NMP sưu tầm
Bức họa “Thiếu nữ và chim bách thanh” có xuất xứ Hàn Quốc. Nguồn: NMP sưu tầm
Bức họa “Thiếu nữ và chim bách thanh” có xuất xứ Hàn Quốc. Nguồn: NMP sưu tầm
Lên top