Điểm nhấn trong tuần

BÀ TRẦN KIM YẾN - CHỦ TỊCH LĐLĐ TP.HỒ CHÍ MINH: “Phải chuẩn bị kỹ càng!”

CĐ khởi kiện DN nợ BHXH không chỉ là trách nhiệm mà còn là thể hiện vai trò chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.
CĐ khởi kiện DN nợ BHXH không chỉ là trách nhiệm mà còn là thể hiện vai trò chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.