Bà Trà và sự hiển hách của một nữ khai quốc công thần duy nhất thời Nguyễn

Am thờ bà Trà ở đình làng Diêm Trường. Ảnh: T.L
Am thờ bà Trà ở đình làng Diêm Trường. Ảnh: T.L
Am thờ bà Trà ở đình làng Diêm Trường. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top