"Ba tại chỗ" trên các công trình dầu khí

Công đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo PVEP thăm hỏi, động viên cán bộ biệt phái tại Algeria. Ảnh: PVN
Công đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo PVEP thăm hỏi, động viên cán bộ biệt phái tại Algeria. Ảnh: PVN
Công đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo PVEP thăm hỏi, động viên cán bộ biệt phái tại Algeria. Ảnh: PVN
Lên top