Gặp gỡ cuối tuần

BÀ PHẠM THỊ NGỌC CHÂU, GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH R BOOKS: “Không ngừng theo đuổi ước mơ”