ATM gạo - món quà tặng người khó chứ không chỉ người nghèo

Tình nguyện viên nhiệt tình, niềm nở với tất cả người đến nhận quà là các suất gạo từ "ATM gạo" Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Tình nguyện viên nhiệt tình, niềm nở với tất cả người đến nhận quà là các suất gạo từ "ATM gạo" Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Tình nguyện viên nhiệt tình, niềm nở với tất cả người đến nhận quà là các suất gạo từ "ATM gạo" Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top