AR-15: Khẩu súng gây chia rẽ nước Mỹ

Khẩu AR-15 luôn là tâm điểm tranh cãi ở Mỹ sau các vụ 
xả súng.
Khẩu AR-15 luôn là tâm điểm tranh cãi ở Mỹ sau các vụ xả súng.
Khẩu AR-15 luôn là tâm điểm tranh cãi ở Mỹ sau các vụ xả súng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top