Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

APEC: Bệ phóng cho du lịch chất lượng cao Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng. Ảnh: TT
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng. Ảnh: TT