Ấn tượng Phú Quốc

Làng chài An Thới, Phú Quốc. Ảnh: Trần Lắm
Làng chài An Thới, Phú Quốc. Ảnh: Trần Lắm
Làng chài An Thới, Phú Quốc. Ảnh: Trần Lắm
Lên top