Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Văn chương

An nghỉ nơi nào

Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Phấn.
Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Phấn.