Ăn hết vàng, “nhả” lại một cái “hồ sinh thái”

Hồ sinh thái thôn Chợ Cũ, là một hố đào vàng sau khi công ty khai thác rút đi và không hoàn thổ cho dân.
Hồ sinh thái thôn Chợ Cũ, là một hố đào vàng sau khi công ty khai thác rút đi và không hoàn thổ cho dân.
Hồ sinh thái thôn Chợ Cũ, là một hố đào vàng sau khi công ty khai thác rút đi và không hoàn thổ cho dân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top