Ẩm thực miền Châu thổ Cửu Long

Ốc Len (ốc Linh Hoa) xào dừa, món ngon nổi tiếng Hậu Giang.
Ốc Len (ốc Linh Hoa) xào dừa, món ngon nổi tiếng Hậu Giang.
Ốc Len (ốc Linh Hoa) xào dừa, món ngon nổi tiếng Hậu Giang.
Lên top