Âm nhạc phản chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam

“War” của ca sĩ nhạc soul Edwin Starr.
“War” của ca sĩ nhạc soul Edwin Starr.