9 tháng theo dấu ổ sản xuất cả tấn ma túy đá

Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất ma túy đá sau khi triệt phá. Ảnh: CQCA cung cấp
Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất ma túy đá sau khi triệt phá. Ảnh: CQCA cung cấp
Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất ma túy đá sau khi triệt phá. Ảnh: CQCA cung cấp
Lên top