75 năm bảo vệ “rừng vàng”

Bảo vệ và phát triển rừng là mục tiêu lớn của ngành Lâm nghiệp.Ảnh: Đỗ Hương - Hương Quỳnh
Bảo vệ và phát triển rừng là mục tiêu lớn của ngành Lâm nghiệp.Ảnh: Đỗ Hương - Hương Quỳnh
Bảo vệ và phát triển rừng là mục tiêu lớn của ngành Lâm nghiệp.Ảnh: Đỗ Hương - Hương Quỳnh
Lên top