6 xu hướng tiêu dùng trong bối cảnh COVID-19

Tại Đức, Anh và Hà Lan, 80% người tiêu dùng cho biết, họ có khả năng tiếp tục 
ăn các loại sản phẩm thay thế thịt có nguồn gốc thực vật sau thời kỳ COVID-19. 
Ảnh: ADM
Tại Đức, Anh và Hà Lan, 80% người tiêu dùng cho biết, họ có khả năng tiếp tục ăn các loại sản phẩm thay thế thịt có nguồn gốc thực vật sau thời kỳ COVID-19. Ảnh: ADM
Tại Đức, Anh và Hà Lan, 80% người tiêu dùng cho biết, họ có khả năng tiếp tục ăn các loại sản phẩm thay thế thịt có nguồn gốc thực vật sau thời kỳ COVID-19. Ảnh: ADM
Lên top