6 lời khuyên từ tỉ phú về cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Binod Chaudhary - Chủ tịch Tập đoàn Chaudhary (CG), tập đoàn đa quốc gia lớn nhất đất nước Nepal.
Binod Chaudhary - Chủ tịch Tập đoàn Chaudhary (CG), tập đoàn đa quốc gia lớn nhất đất nước Nepal.
Binod Chaudhary - Chủ tịch Tập đoàn Chaudhary (CG), tập đoàn đa quốc gia lớn nhất đất nước Nepal.
Lên top