45 đời tổng thống Hoa Kỳ

Tác phẩm nổi tiếng tái bản lần thứ 9 có bổ sung của William A. Degregorio. 
Ảnh: Omega Plus cung cấp
Tác phẩm nổi tiếng tái bản lần thứ 9 có bổ sung của William A. Degregorio. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Tác phẩm nổi tiếng tái bản lần thứ 9 có bổ sung của William A. Degregorio. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top