34 năm vì dân làm trưởng thôn

Ông Cang đang dự toán kinh phí bêtông hóa đường giao thông.
Ông Cang đang dự toán kinh phí bêtông hóa đường giao thông.
Ông Cang đang dự toán kinh phí bêtông hóa đường giao thông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top