1950 - 1955: Biên niên sự kiện

Ngày 6.12.1953, Bộ Chính trị tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh để nghe Tổng Quân ủy báo cáo và duyệt lần cuối kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, đồng thời quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, 
với quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này. Nguồn: TTXVN
Ngày 6.12.1953, Bộ Chính trị tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghe Tổng Quân ủy báo cáo và duyệt lần cuối kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, đồng thời quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, với quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này. Nguồn: TTXVN
Ngày 6.12.1953, Bộ Chính trị tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghe Tổng Quân ủy báo cáo và duyệt lần cuối kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, đồng thời quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, với quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này. Nguồn: TTXVN
Lên top