Tác phẩm và dư luận

14 họa sĩ với triển lãm “Nude”

Tranh của Đỗ Dũng.
Tranh của Đỗ Dũng.