13 gương mặt Dầu khí được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc

Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (giữa) - cùng đoàn cán bộ, thanh niên công nhân Dầu khí giao lưu với các đơn vị tại Ngày hội "Thanh niên công nhân" 2020.
Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (giữa) - cùng đoàn cán bộ, thanh niên công nhân Dầu khí giao lưu với các đơn vị tại Ngày hội "Thanh niên công nhân" 2020.
Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (giữa) - cùng đoàn cán bộ, thanh niên công nhân Dầu khí giao lưu với các đơn vị tại Ngày hội "Thanh niên công nhân" 2020.
Lên top