12 năm tìm đồng đội ở cao điểm Chư Tan Kra

Tác giả (thứ 5 từ trái sang) cùng Ban LL CCB Sư đoàn 1 chụp ảnh kỷ niệm với Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm và cán bộ các cơ quan Bộ Quốc phòng sau khi báo cáo về Phương pháp tìm đồng đội mới của Ban LL CCB tìm liệt sĩ E209 - F1, ngày 25.9.2020. Ảnh: Trương Đức Bình
Tác giả (thứ 5 từ trái sang) cùng Ban LL CCB Sư đoàn 1 chụp ảnh kỷ niệm với Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm và cán bộ các cơ quan Bộ Quốc phòng sau khi báo cáo về Phương pháp tìm đồng đội mới của Ban LL CCB tìm liệt sĩ E209 - F1, ngày 25.9.2020. Ảnh: Trương Đức Bình
Tác giả (thứ 5 từ trái sang) cùng Ban LL CCB Sư đoàn 1 chụp ảnh kỷ niệm với Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm và cán bộ các cơ quan Bộ Quốc phòng sau khi báo cáo về Phương pháp tìm đồng đội mới của Ban LL CCB tìm liệt sĩ E209 - F1, ngày 25.9.2020. Ảnh: Trương Đức Bình
Lên top