101 giải pháp quyết liệt phòng chống COVID-19 trên thế giới

Morocco đình chỉ các chuyến bay quốc tế. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ Italia tại sân bay quốc tế Casablanca Mohammed V. Ảnh: CNN/ AFP/ Getty Images
Morocco đình chỉ các chuyến bay quốc tế. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ Italia tại sân bay quốc tế Casablanca Mohammed V. Ảnh: CNN/ AFP/ Getty Images
Morocco đình chỉ các chuyến bay quốc tế. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ Italia tại sân bay quốc tế Casablanca Mohammed V. Ảnh: CNN/ AFP/ Getty Images
Lên top