100 năm ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước: Âm nhạc là vũ khí bất ly thân

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Tranh sơn dầu của Trịnh Kim Vinh
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Tranh sơn dầu của Trịnh Kim Vinh
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Tranh sơn dầu của Trịnh Kim Vinh
Lên top