Tiêm chất làm đầy ở spa, cô gái phải cắt bỏ môi

Thiếu nữ 23 tuổi bị hoại tử phải cắt bỏ môi vì tiêm chất làm đầy tại một cơ sở spa
Thiếu nữ 23 tuổi bị hoại tử phải cắt bỏ môi vì tiêm chất làm đầy tại một cơ sở spa
Thiếu nữ 23 tuổi bị hoại tử phải cắt bỏ môi vì tiêm chất làm đầy tại một cơ sở spa
Lên top