Cảnh báo những nguy cơ khó lường khi xăm hình

Việc xăm hình cũng dẫn đến nhiều tai biến khó lường. Ảnh: Hạ Mây
Việc xăm hình cũng dẫn đến nhiều tai biến khó lường. Ảnh: Hạ Mây
Việc xăm hình cũng dẫn đến nhiều tai biến khó lường. Ảnh: Hạ Mây
Lên top